Filters
Close

Politika privatnosti

Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo M.Kula d.o.o. poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite osobnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internetske stranice, odnosno putem naših internetskih stranica, internetskih trgovina(u nastavku teksta: usluge; internetske usluge). Zato vas molimo da pročitate kako društvo M.Kula d.o.o. (u nastavku: društvo M.Kula d.o.o.) obrađuje vaše osobne podatke.

Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo osobne podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti glede upravljanja postavkama vaše privatnosti te vaša prava u vezi sa osobnim podatcima.

Politika privatnosti društva M.Kula d.o.o.sukladna je Uredbi (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku ovakvih podataka te o poništenju Direktive 95/46/ES (u nastavku Opća uredba o zaštitu osobnih podataka) i zakonodavstvom Republike Hrvatske te obuhvaća sljedeće informacije:

  1. kontaktne informacije društva M.Kula d.o.o.i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
  2. pravne podloge i svrhe obrade osobnih podataka,
  3. vrste osobnih podataka koje prikupljamo,
  4. upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  5. upravljanje postavkama korisničkog računa,
  6. omogućavanje osobnih podataka,
  7. rokove pohrane osobnih podataka,
  8. zaštitu osobnih podataka,
  9. prava pojedinaca u vezi s osobnim podatcima, uključivo s pravom na žalbu,
  10. izmjene politike privatnosti

1. UPRAVITELJ i KONTAKT

Voditelj obrade osobnih podataka je društvo M.Kula d.o.o. Hrvatskih boraca 47, 22 211 Vodice (u nastavku: društvo M.Kula d.o.o.).

Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših osobnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima, odgovorit će vam odgovorna osoba i/ili ovlaštena osoba za zaštitu podataka u društvu M.Kula d.o.o.. Kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese društva M.Kula d.o.o.ili putem elektroničke pošte gdpr@mkula.hr.

2. PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

Društvo M.Kula d.o.o.prikuplja, bilježi, pohranjuje, šalje i na druge načine obrađuje osobne podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih osnova i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.

2.1.         Obrada na temelju ugovora – svrhe

Društvo M.Kula d.o.o. obrađuje osobne podatke za ostvarivanje prava i obveza iz sklopljenih ugovora, i to:

i)                 ugovora o prodaji/kupnji proizvoda –omogućene osobne podatke kupaca u internetskim trgovinama na adresi www.mkula.hr (bez obzira na registraciju);

ii)               ugovora o korištenju internetskih ili mobilnih usluga – osobne podatke naručitelja usluga (npr. registracija korisničkog računa u  internetskoj trgovini).

U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza društvo M.Kula d.o.o.obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhe identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (iako je ugovor o prodaji proizvoda između društva M.Kula d.o.o. i kupca u internetskoj trgovini sklopljena u trenutku kada društvo M.Kula d.o.o.kupcu pošalje elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (»narudžba otpremljena/pripremljena za preuzimanje«), smatra se da su osobni podatci u tom slučaju poslani na temelju ugovorna kao pravnog osnova i za svrhe sklapanja ugovora), za komunikaciju s vama  (obavješćivanje o izmijenim općim uvjetima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.), za osiguravanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih poteškoća), a u slučaju kupnje sa svrhom izvršenja narudžbe (dobavljanje, dostava proizvoda, izdavanje računa, rješavanje eventualnih zahtjeva kupca (reklamacije, garancije)), te za slanje obavijesti pojedincima u vezi s izvršenjem narudžbe. Uz navedene svrhe podaci se prikupljaju i u i eventualne druge svrhe koje su potrebne za izvršenje narudžbe, za spremanje povijesti kupnje (samo registrirani korisnici), za provođenje eventualnih postupaka naplate te za vlastite računovodstvene i porezne potrebe.

2.2.         Obrada na temelju zakonskih obveza

Društvo M.Kula d.o.o.osobne podatke obrađuje na temelju zakonskih obveza koje vrijede za društvo M.Kula d.o.o. (npr. posebice poreznih propisa, pohrana računa, pohrana podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

2.3.         Obrada na temelju legitimnog interesa

Društvo M.Kula d.o.o.osobne podatke može obrađivati na temelju legitimnog interesa, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojega se odnose osobni podatci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Kada se radi o daljnjoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, društvo M.Kula d.o.o.obavlja procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Ovakvo daljnje korištenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku primjerice predstavlja upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize društva M.Kula d.o.o. što je u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske. Kao dodatna mjera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju legitimnog interesa društvo M.Kula d.o.o. može obrađivati podatke koji su nužni, potrebni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju, u ovom slučaju opsegu za osiguravanje djelovanja internetskih usluga posebice sa svrhom sprečavanja neovlaštenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamjernih kodova, sprečavanje prijevara, odn. drugih zloporaba internetskih stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internetskim uslugama.

Na temelju legitimnog interesa društvo M.Kula d.o.o. može obrađivati vaše osobne podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloporaba, ostvarivanja zahtjeva ili obrane od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima.

2.4.         Obrada na temelju suglasnosti (privole)

Društvo M.Kula d.o.o. obrađuje osobne podatke na temelju suglasnosti za obradu osobnih podataka koje pojedinac preda društvu za sljedeće svrhe:

i)                za svrhe neposrednog marketinga – primanja obavijesti. Obavijesti sadrže aktualne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje voditelja obrade i njegovih poslovnih partnera, pozive na sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima te korisne savjete, novosti i podsjetnike iz svijeta uredskog i školskog pribora

ii)               za provođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca te za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;

iii)              za svrhe sudjelovanja u nagradnim igrama;

iv)              za svrhe zapošljavanja kandidata za radno mjesto.

Na temelju suglasnosti (privole) ponude možete primati putem SMS, MMS na poslani broj telefona, elektroničkom poštom na poslanu e-adresu, odn. u tiskanom obliku na poslanu adresu.

Svoju suglasnost (privolu) možete bilo kada opozvati, odn. izmijeniti na jednak i jednostavan način kao što je bila dana; klikom na gumb 'odjava' koji se nalazi na dnu elektroničke poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahtjeva za opoziv suglasnosti (privole) za određene svrhe na adresu gdpr@mkula.hr.

Budući da suglasnost (privolu) možete dati i za neposredni marketing na temelju profila pojedinca, društvo M.Kula d.o.o. može provoditi klasificiranje i analiziranje  ponašanja pojedinaca na temelju korištenja internetskih stranica društva M.Kula d.o.o. , sve kako bismo vam poslali prilagođene ponude naših usluga i proizvoda.

3. OSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo M.Kula d.o.o. o vama prikuplja različite podatke, uključivo sa osobnim podatcima s kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identificirati), ukoliko se vi ili drugi odlučite dijeliti ove osobne podatke s društvom M.Kula d.o.o. . Podatke prikupljamo na više načina; kupovanjem u internetskoj trgovini; prijavom na e-obavijesti (newsletter/ neposredni marketing); registracijom korisničkog računa u internetskoj trgovini; posjetom internetskih stranica društva M.Kula d.o.o. . Društvo M.Kula d.o.o. prikuplja podatke o korištenju usluga koje vam pružamo.

Osobni podatci koje prikupljamo:

i)                 osnovni osobni podatci kao što su ime i prezime, datum rođenja, elektronička adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), broj telefona i zaporka za osiguravanje zaštite i korištenja naših usluga;

ii)           podatke o kupnji i načinu plaćanja, pri čemu se u slučaju plaćanja u internetskoj trgovini korištenjem kreditne kartice sadržaj podataka kartice ne sprema u evidencijama podataka društva M.Kula d.o.o. ;

iii)             prikupljamo tehničke informacije vašeg preglednika, računala ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva M.Kula d.o.o. .

4. KOLAČIĆI I SRODNE TEHNOLOGIJE

Kada koristite naše internetske usluge na vaše se računalo instaliraju kolačići. Općenito, kolačići i srodne tehnologije djeluju tako da se u preglednik ili uređaj dodijeli jedinstven broj koji, u većini slučajeva, nema nikakvog značenja izvan društva M.Kula d.o.o. .

Društvo M.Kula d.o.o. koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je prilagođen samo vašem korištenju.

Popis kolačića koje koristi internetska stranica možete pronaći na ovoj poveznici.

Za upravljanje prikupljanja informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti i postavke u vašem pregledniku ili mobilnom uređaju. Društvo M.Kula d.o.o.  se obvezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internetskog preglednika. Odbijanje kolačića može prouzročiti da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti omogućene.

5. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU

5.1.         Ažuriranja korisničkog računa

Pojedinac je dužan poslati točne i potpune podatke. Izmjene osobnih podataka u korisničkom računu internetske trgovine ili mobilne aplikacije registrirani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odn. izmijeniti u postavkama korisničkog računa.

5.2.         Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internetske trgovine ili mobilne aplikacije to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u vašem korisničkom računu (sukladno uputama na internetskoj stranici koje se povremeno ažuriraju) i to slanjem zahtjeva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon primitka pisanog zahtjeva pojedinca i dokaza o njegovoj istovjetnosti.

Zatvaranje korisničkog računa internetske trgovine ne znači opoziv suglasnosti (odjavu) od primanja obavijesti i neposrednog marketinga.

Uzmite u obzir činjenicu da neke osobne podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smijemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreznog prava i pohranjujemo ih 11 godina od izvedbe narudžbe, odnosno rješavanja reklamacije ili povrata proizvoda.

Istovremeno morate biti svjesni da vaše objave iz vremena aktivnog  korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

6. OMOGUĆAVANJE OSOBNIH PODATAKA

6.1.        Izvršitelji obrade i treće strane

Društvo M.Kula d.o.o. može vaše osobne podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Naši izvršitelji obrade imaju pristup samo onim osobnim podatcima koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja istih u naše ime te ih ne smiju koristiti ni za kakve druge svrhe. Izvršitelji obrade dužni su zaštiti vaše osobne podatke.

Društvo M.Kula d.o.o. može surađivati sa izvršiteljima koji za nas prikupljaju i obrađuju  statističke podatke o tome kako koristite naše usluge, sve sa svrhom oglašavanja usluga, odn. za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu U ovom slučaju izvršitelji obrade raspolažu samo sa anonimiziranim podatcima.

6.2.         Javno dostupne informacije

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao primjerice podatci koje pošaljete ili dijelite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internetskoj trgovini, odn. društvenim mrežama i sl. Ukoliko ne želite dijeliti određene podatke sa javnosti vodite računa o svojim sigurnosnim i drugim postavkama kako biste to onemogućili.

6.3.         Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

Vaše osobne podatke možemo uz vašu privolu dijeliti s aplikacijama trećih strana ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun).

Društvo M.Kula d.o.o. nije odgovorno za to što treće osobe čine s vašim podatcima zato se morate uvjeriti da vjerujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smjernice za zaštitu osobnih podataka.

Na internetskim mjestima društva M.Kula d.o.o. postoje poveznice do internetskih mjesta koja nisu pod nadzorom društva M.Kula d.o.o. .

Posjetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima društvo M.Kula d.o.o. nema sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ove internetske stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše osobne podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti da se upoznate s načinom obrade vaših osobnih podataka na internetskim mjestima trećih osoba koje posjećujete.  U određenim slučajevima treće strane smatrat će se samostalnim voditeljima obrade.

O njihovim politikama privatnosti pročitajte na:

FACEBOOK

https://www.facebook.com/policy.php

TWITTER

https://twitter.com/en/privacy

YOUTUBE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM

https://help.instagram.com/519522125107875

TIKTOK

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twitera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland.

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

6.4.        Zajednički voditelji obrade

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima s kojima nastupamo u ulozi zajedničkog voditelja obrade, a koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše osobne podatke (npr. primjer nagradne igre u suradnji s dobavljačima odnosno trećom stranom).

U ovakvim slučajevima pružit ćemo vam kao ispitaniku dodatne obavijesti vezane uz vaša prava, detalje obrade, rokove čuvanja, svrhe u koje se obrađuju podaci, podatak dijele li se vaši podaci s drugima i sl.

6.5.         Univerzalno pravno sljedništvo

U slučaju udruživanja ili ako se društvo M.Kula d.o.o. uključi u poslovno udruživanje, podjelu ili dođe do prijenosa djelatnosti na treću osobu, vaše osobne podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana s preuzimanjem društva M.Kula d.o.o. .

6.6.         Javna tijela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na razdoblje pohrane osobnih podataka prema našoj Politici privatnosti, vaše osobne podatke možemo pohraniti na duže razdoblje i/ili ih slati trećim osobama kao što su policija, tužiteljstvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar Republike Hrvatske ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zahtijeva na temelju zakona, uključivo za svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. Vaše osobne podatke možemo omogućiti državnim tijelima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

6.7.         Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korištenja internetskih usluga izvan država članica  EU radi osiguravanja internetskih usluga poslani se podatci mogu prenositi, pohranjivati ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka propisuje drukčije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. S korištenjem usluga u državama izvan EU suglasni ste da se osobni podatci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo M.Kula d.o.o. inače samostalno vaše osobne podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

7. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze.

Osobni podatci povezani s vašim korisničkim računom pohranjuju se do zatvaranja računa pri čemu se podatci vezani uz kupnju koju je korisnik realizirao u internetskoj trgovini pohranjuju i duže. Zatvaranje korisničkog računa možete provesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamolite za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših osobnih podataka može trajati do 10 radnih dana od potpunog zahtjeva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprječavanje prijevara, za naplatu dugova, rješavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tijela, ostvarivanja uvjeta korištenja usluga i donošenja drugih mjera koje dopuštaju važeći propisi. Podatci koje zadržimo bit će obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti.

Podatci u vezi s plaćanjem u internetskoj trgovini te s njome povezani kontaktni podatci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obveza čuvati do konačne naplate usluga, odn. do eventualnog  isteka roka zastare u vezi s pojedinom tražbinom, koja po zakonu može iznositi i do pet godina. U skladu s poreznim propisima izdani računi čuvaju se još 11 godina nakon isteka godine u kojoj je izdan račun.

Osobne podatke koji su dobiveni na temelju suglasnosti čuvamo sve do opoziva suglasnosti, ali najviše 5 godina.

Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni možemo anonimizirati i/ili spojiti s drugim podatcima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobivanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo M.Kula d.o.o. kao što je primjerice statistika korištenja usluga koje pružamo. Spomenuti osobni podatci su anonimizirani i ne omogućuju povezivanje s pojedincem kojega bi se moglo odrediti.

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Provodimo više tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje zaštite osobnih podataka tijekom prikupljanja, prijenosa i pohranjivanja. Društvo M.Kula d.o.o. nastoji adekvatno zaštititi vaše osobne podatke ali ne jamči potpunu sigurnost osobnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje vaših osobnih podataka ili informacija o vama. Društvo M.Kula d.o.o. poštuje opće prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija i podataka tijekom prijenosa kao i poslije istoga, ali niti jedan način elektronskog prijenosa ili pohrane nije 100% siguran te zato ne možemo zajamčiti potpunu sigurnost. Društvo M.Kula d.o.o. koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje osobnih podataka i podataka kreditnih kartica. Društvo M.Kula d.o.o. surađuje s poduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših osobnih podataka. Poslužitelji društva M.Kula d.o.o. dodatno su zaštićeni promjenom vatrozida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka.

Za zaštitu podataka odgovoran je i korisnik koji mora na odgovarajući način osigurati zaštitu svog mobilnog uređaja ili računala ili korisničkog imena, zaporku i sl. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mjera kod sprečavanja neovlaštenog pristupa do vaših osobnih podataka, morate biti svjesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg preglednika. Koristite preglednik koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija prije nego pošaljete vaše osobne podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite preglednik koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prijenos osobnih podataka može biti rizičan.

Većina preglednika omogućava obavješćivanje ukoliko se nalazite na internetskoj stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. Društvo M.Kula d.o.o. vam preporuča da omogućite ove funkcije vašeg preglednika čime ćete pripomoći sigurnosti vaših osobnih podataka. Također možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internetske adrese započinju s https:// umjesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vez koji koristi vaš preglednik (obično je to simbol brave na početku internetske adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s poslužiteljem. Molimo vas da istovremeno provjerite detalje (valjanost) sigurnosnog certifikata internetskog mjesta gdje se nalazite.

Društvo M.Kula d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka i informacija o vama ali nikakve veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može jamčiti potpunu zaštitu podataka koje nam omogućujete. Vaše osobne podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.

9. PRAVA POJEDINACA

Društvo M.Kula d.o.o. osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose osobni podatci.

Zahtjevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektroničku adresu gdpr@mkula.hr ili poštom na adresu M.Kula d.o.o.  Hrvatskih boraca 47, 22 211 Vodice. Pojedinac je dužan uz zahtjev koji nije poslan s e-adrese registriranog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo M.Kula d.o.o. na vaš će zahtjev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s osobnim podatcima ima sljedeća prava:

9.1.         Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo M.Kula d.o.o. potvrdi obrađuju li se podatci u vezi s njime, te ako se obrađuju, da mu se  omogući pristup do osobnih podataka te da mu da informacije u vezi s obradom njegovih osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima, kojima su bili il će im biti poslani osobni podatci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

9.2.         Pravo na ispravak

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo M.Kula d.o.o. omogući ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s njime i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Registrirani korisnici to mogu učiniti preko postavki svojega korisničkog računa u internetskoj trgovini.

9.3.         Pravo na brisanje

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo M.Kula d.o.o. omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo za zaborav).

9.4.         Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo M.Kula d.o.o. omogući pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Registrirani korisnici internetskih usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih osobnih podataka možde neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

9.5.         Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo M.Kula d.o.o. omogući da osobne podatke u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku pošalje pojedincu ili prenijeti na voditelja obrade po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedivo) pod uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

9.6.         Pravo na prigovor

U slučaju da društvo M.Kula d.o.o. obrađuje osobne podatke na temelju legitimnog interesa društva M.Kula d.o.o. , kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. Društvo M.Kula d.o.o. prestati će obrađivati ove osobne podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz drugih važnih razloga koji ne mogu ugroziti prava i slobode pojedinca te nadilazi interese istih.

Prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe neposrednog marketinga možete provesti na način da opozovete odnosno povučete suglasnosti za primanje obavijesti, klikom na gumb 'odjava' koji se nalazi na dnu elektroničke poruke, odn. da pratite upute u poslanoj obavijesti.

9.7.         Opoziv suglasnosti (privole)

Pojedinac može bilo kada opozvati suglasnost (privolu), u svim slučajevima kada je dao suglasnost (privolu) za pojedinu svrhu obrade vaših osobnih podataka.

Registrirani korisnici mogu opoziv suglasnosti (privole) provesti u postavkama korisničkog računa.

Opoziv suglasnosti (privole) ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja se provodila do njezina opoziva.

9.8.         Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu Republike Hrvatske ukoliko smatra da se njegovi osobni podatci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na internetskoj stranici nadzornog tijela.

10. IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo M.Kula d.o.o. pridržava pravo na izmjenu politike privatnosti sve u skladu sa važećim propisima na području zaštite osobnih podataka. Molimo vas da ju povremeno pregledate.

O svim izmjenama glede obrade vaših osobnih podataka i/ili izmjene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Također, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internetskim stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

Politika privatnosti je zadnji put ažurirana 27.08.2022.